Hardware

  • Hardware – Sprzęt elektroniczny, czyli całe urządzenie składające się z elementów elektronicznych, płytek PCB, obudowy i innych elementów mechanicznych. Do hardware nie wlicza się oprogramowania mikrokontrolerów i zawartości pamięci układów wchodzących w skład urządzenia.