Mikroprocesor

  • Mikroprocesor – układ scalony wyposażony w jednostkę arytmetyczno logiczną, którego podstawowym zadaniem jest wykonywanie programu składającego się z zestawu instrukcji. Mikroprocesor może być wyposażony w niewielką pamięć RAM (CACHE) i inne moduły wspomagające jego pracę, jednak nigdy nie zawiera pamięci programu i nie ma tak rozbudowanych peryferiów jak mikrokontroler. Mikroprocesory są używane do budowy komputerów, serwerów, tabletów i innych urządzeń, w których potrzebna jest duża moc obliczeniowa.