Obwód drukowany PCB

  • Obwód drukowany (ang. Printed Circuit Board, PCB) – element z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (tzw. ścieżkami) i punktami lutowniczymi (tzw. padami od ang. pad), przeznaczona do montażu układów elektronicznych. Płytki PCB projektowane są pod kątem budowanego układu elektronicznego i wykonywane są techniką trawienia.  Obwód drukowany często jest bazowym elementem konstrukcyjnym dla urządzeń elektronicznych. Może być jedno-, dwu- lub wielowarstwowy (z warstwami wewnętrznymi). Podzespoły elektroniczne na płytce PCB montowane są bądź w sposób przewlekany (montaż przewlekany, ang. Through-Hole Technology, THT), bądź powierzchniowo (montaż powierzchniowy, ang. Surface Mount Technology, SMT).